ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – LAN

Η Hotel Way αναλαμβάνει να μελετήσει την υποδομή του ιστότοπού σας (εκμεταλλευόμενη στο έπακρο το υπάρχον δίκτυο), να σχεδιάσει την ασφαλέστερη δομή και να αυξήσει την αποδοτικότητα ενός νέου δικτύου. Αυτό διασφαλίζει την αξιοπιστία του τοπικού δικτύου υπολογιστών.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, η εγκατάσταση του δικτύου πραγματοποιείται με τη χρήση του κατάλληλου για την κάθε περίπτωση εξοπλισμού . Η αύξηση της απόδοσης του τοπικού δικτύου είναι από τους βασικότερους στόχους.

ΔΙΚΤΥΑ WI-FI

Η Hotel Way αναλαμβάνει την εγκατάσταση ασύρματων δικτύων μεγάλης κλίμακας και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε επιχείρησης, καθώς η γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη τόσο για την επιχείρηση και το προσωπικό της όσο και για τους επισκέπτες.

Λόγω της ευρείας χρήσης των ασύρματων δικτύων, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η διαχείριση της πρόσβασης σε αυτά. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να χωριστεί το δίκτυο σε απομονωμένα δίκτυα.